Geodeta miechów

Rola geodety przy budowie domku

Z konstrukcją domu łączy się nie tylko przymus wynajęcia brygady budowlanej. O wiele prędzej na placu budowy będzie bowiem potrzebny geodeta. Jego przedsięwzięcie obejmie co najmniej trzy etapy. Pierwszy początkowy tyczyć się będzie opracowania projektu budowlanego, drugi etap będzie miał miejsce przed przystąpieniem do prac budowlanych, a trzeci po ich zrealizowaniu. 
Na początku geodeta sporządzi mapę, która będzie pożądana do zdobycia pozwolenia budowlanego. I dopiero po zdobyciu tego zezwolenia, będzie można wytyczyć budynek. To niezwykle ważny etap prac przed zaczęciem robót ziemnych oraz fundamentowych. Polega właśnie na rozplanowaniu fundamentów.
Na tym jednakże praca geodety przy budowie domku się nie kończy. Po zrealizowaniu budowy trzeba bowiem złożyć wniosek o zezwolenie na użytkowanie budynku, zaś potrzebna do tego wniosku jest mapa inwentaryzacyjna, którą też musi utworzyć geodeta
Oczywiście wszystkie te posługi są odpłatne. Osoby zaintrygowane kosztami usług geodetów mogą zweryfikować je na stronach internetowych.