Przydomowe szambo ekologiczne

Przydomowe szambo ekologiczne

Co to jest szambo ekologiczne? Otóż jest to znane już od kilku lat i skuteczne rozwiązanie kłopotów przydomowych ścieków. Szambo składa się z osadnika gnilnego, za którym mocowany jest układ drenażu odsączającego. Działanie urządzenia jest identyczne jak w przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków EKO-BIO – podstawowa różnica polega na tym, że proces beztlenowego oraz tlenowego oczyszczania ścieków nie przebiega w jednym zbiorniku, ale w danych sekcjach. W osadniku gnilnym przeprowadzane jest oczyszczanie beztlenowe – ścieki przechodzą tu przez specjalny filtr. Następnie transportowane są do drenażu odsączającego, gdzie przeprowadzane jest oczyszczanie tlenowe. Proces ten jest kompletnie ekologiczny i naturalny. Szambo ekologiczne cena to inwestycja na lata. Oczyszczone, przyjazne dla środowiska ścieki mogą już wnikać do wód gruntowych, nie zanieczyszczając ich.